Drager tijdens de plechtigheden altijd respectvol

Dragen met overtuiging

Gekleed in het zwart, voorzien van een hoge zwarte hoed, begeleiden zij de overledene. Het zijn de dragers van Uitvaartcentrum Varviksingel. Tijdens een begrafenis- of crematieplechtigheid bewijzen zij de laatste eer, door de kist met de overledene te dragen. Verder zorgen zij voor het schikken van de bloemen bij de kist, die door nabestaanden voor de overledene zijn meegenomen. Het is een dankbare taak. Zij zijn drager en voeren hun taak respectvol en met overtuiging uit.

Nabestaanden kunnen ervoor kiezen om in de aula van het uitvaartcentrum of kerk afscheid te nemen van hun dierbare. Een drager heeft hierbij een belangrijke verantwoordelijkheid. Wanneer de rouwstoet aankomt bij de aula of kerk, loopt de uitvaartleider voor de rouwauto uit. De dragers lopen in dragers-tenue naast of voor de auto. De rouwauto zal zijn weg vervolgen tot aan de ingang van de aula of kerk. De overledene wordt vervolgens door de dragers respectvol naar binnen gedragen. Dit vindt plaats onder het toeziend oog van alle aanwezigen en de uitvaartleider.

Bij aankomst in de aula wordt de overledene voorin geplaatst, in de meeste gevallen met het voeteneind naar de aanwezigen. De dragers zorgen ervoor dat alle bloemen dicht bij de overledene komen te liggen en zij schikken deze dan ook. Hierna verlaten de dragers de aula of kerk en begint voor de nabestaanden de afscheidsplechtigheid.

De laatste rustplaats

De overledene wordt na de afscheidsplechtigheid door de dragers naar de rouwauto gedragen. De dragers plaatsen de kist met de overledene eerst met het voeteneind naar voren in de rouwauto. Vervolgens worden met de grootste zorg de bloemen in de rouwauto gelegd. Vanuit de locatie waar de afscheidsplechtigheid heeft plaatsgevonden, wordt de overledene naar zijn/haar laatste rustplaats gebracht.

Eenmaal aangekomen bij de begraafplaats/het crematorium zal de uitvaartleider voorop gaan in de rouwstoet gevolgd door de dragers. Na de uitvaartleider volgt de rouwauto met daarin de overledene. Eenmaal aangekomen bij de laatste rustplaats dragen de dragers de dierbare uit de auto, om deze naar het graf of crematorium te dragen. Ook de bloemen worden door hen meegenomen of overgedragen aan de familie. Hierna verlaten de dragers de plechtigheid.

Protocol en bijzonderheden

Een drager heeft één kerntaak en dat is het dragen van de overledene tijdens een begrafenis/crematieplechtigheid. Het dragen kan zowel op de schouder van de dragers, het zogenoemd ‘schouderen’, als met de hand. Uiteraard zijn een aantal regels waaraan de drager zich moet houden. Ten eerste blijft de drager tijdens de plechtigheden te allen tijde respectvol en serieus. Daarnaast is het dragen van uniforme kleding gewenst. Ondanks de serieuze en verantwoordelijke taak, is bij dit beroep een officiële opleiding niet van toepassing. De drager leert vooral door ervaring en wordt intern opgeleid bij het uitvaartcentrum. Daar leert hij/zij hoe een kist met overledene gedragen moet worden en wat er wanneer verwacht wordt tijdens een plechtigheid.

053 432 19 55