Rol van Uitvaartcentrum Varviksingel

Nazorg-traject

Nadat de uitvaart plaats heeft gevonden, is het belangrijk dat enkele zaken correct worden afgehandeld. Binnen Uitvaartcentrum Varviksingel hebben wij hiervoor het speciale nazorg-traject. In dit traject verstrekken wij onder andere het informatieboekje ‘Zorgen erna’ en bieden wij hulp bij de dankbetuigingen en het afwikkelen van polissen. Wij hebben voor u de belangrijkste punten op een rijtje gezet:

 • Het opstellen van een verklaring van erfrecht dient door een notaris gedaan te worden. Eventueel met een boedelvolmacht.
 • Met een verklaring van erfrecht wordt een nieuwe bevoegdheid over een bankrekening verkregen. Ook de bank moet geïnformeerd worden over het overlijden.
 • Wanneer de overleden persoon een uitkering ontving, dient deze zo snel mogelijk te worden stopgezet.
 • Instanties, zoals verzekeringsmaatschappijen en de ziektekostenverzekeraar dienen op de hoogte te worden gebracht van het overlijden.

Weduwnaar/weduwe

Als weduwnaar/weduwe kunt u een financiële tegemoetkoming aanvragen. Hiervoor zijn de volgende mogelijkheden:

 • aanvullende sociale uitkering
 • een tegemoetkoming in de studiekosten
 • belastingtariefsverlaging
 • recht op huursubsidie
 • voor alleenwonenden korting op gemeentelijke lasten
 • pensioen

Kinderen

Blijven er na het overlijden van een ouder kinderen achter, dan mogen de volgende zaken niet aan uw aandacht ontsnappen:

 • voogdij
 • kinderbijslag
 • kinderopvang en/of gezinshulp

Financiële administratie

Daarnaast is de financiële administratie van belang. Is deze goed bijgehouden? Wanneer de nabestaanden alles kunnen vinden in het archief, dan scheelt dat veel zoekwerk. Is de administratie niet meteen duidelijk, dan volgen hieronder enkele aandachtspunten:

 • Breng automatische incasso’s in kaart en zeg deze indien nodig op
 • Kijk welke schulden er zijn, zoals belastingschuld, hypotheek of uitvaartkosten
 • Laat door een taxateur de boedel taxeren
 • Ga na of verzekeringen uitkeren
 • Vaststellen van het banksaldo op de datum van overlijden

Bedankkaarten

Bedankkaarten worden uiterlijk zes weken na de dag van de uitvaart verzonden. De termijn voor het bestellen ligt gemiddeld op twee weken. U hoeft dus niet onmiddelijk na de uitvaart uw bestelling door te geven. Een bedankkaart is gemaakt van hetzelfde papier als de rouwkaart maar kleiner van formaat. Mocht u een andere vorm voor de bedankkaart wensen of hulp willen hebben bij het opstellen van de tekst, dan kan dat uiteraard. U kunt hiervoor contact opnemen met uw uitvaartleider.

053 432 19 55