Asbestemming

Op deze pagina hebben wij voor u algemene informatie verzameld. De uitvaartleiders van Uitvaartcentrum Varviksingel beschikken voor u over een netwerk van professionals, die werkzaam zijn bij verschillende crematoria. Zij kunnen u uitgebreid informeren over de mogelijkheden van de asbestemming. 

Na de crematie

Uiteindelijk de vraag wat er met de as van de overledene moet gebeuren. Soms is bij leven niets vastgelegd of bekendgemaakt over wensen met betrekking tot de asbestemming. De mogelijkheden van asbestemmingen vindt u hieronder.

Direct na de uitvaartplechtigheid vindt de crematie plaats: elke overledene wordt apart gecremeerd, waarna de asresten in een asbus worden verzameld. De asbus wordt tijdelijk in een algemene nis bewaard (wettelijke termijn bedraagt één maand). U kunt in die tijd rustig nadenken over een geschikte asbestemming. U krijgt ongeveer een maand na de crematie informatie toegestuurd van het crematorium, met een schriftelijk verzoek uw keuze kenbaar te maken. 

Verstrooien van de as 

Verstrooien is een definitieve keuze. Er blijft hierna niets tastbaars over. Om het gemis van een vaste herdenkplek op te vangen, bieden verschillende begraafplaatsen en crematoria de mogelijkheid om een plekje te huren op de herdenkingsplaats. Hier kunt u bijvoorbeeld een gedenkteken (urnament ) neerzetten. Nabestaanden die op zee de as van hun dierbare hebben verstrooid, maken hier ook veel gebruik van.

Bijzetten

Wilt u de as liever niet laten verstrooien, dan zijn er verschillende mogelijkheden om deze ‘bij te zetten’. De asbus kan bijgezet worden in een urnennis, een urnengraf of in een eigen graf. De asbus mag ook mee naar huis genomen worden.

Urnennis

De meest bekende vorm van een bijzetting is in een urnennis. De urnennissen maken onderdeel uit van een urnengalerij (columbarium). Er zijn nissen voor één of twee asbussen. Om de asbus gaat een sierurn, welke in de nis geplaatst wordt. Een dergelijke nis is te huur voor 5,10 of 20 jaar, desgewenst  te verlengen met nog eens 5 of 10 jaar. U kunt de bijzetting van de urn in de nis bijwonen. Het is ook mogelijk dat het crematorium u bericht stuurt zodra de urn is geplaatst.

Urnengraf

Een urnengraf biedt twee mogelijkheden: u kunt de asbus laten begraven of u kunt de asbus in een sierurn boven de grond laten staan. Een urnengraf kan op verschillende manieren worden afgedekt. Er kan een steen opgelegd of gezet worden. Daarnaast kunt u er beplanting op aanbrengen, met kiezelstenen bedekken en een foto neerzetten.

Combinatie graf/urn 

Het kan zijn dat u of uw familie al een eigen graf heeft op een begraafplaats en daar graag een asbus op wil bijzetten. Die mogelijkheid bestaat. De asbus wordt dan in een sierurn op het graf bijgezet. U kunt de asbus ook in een familiegraf laten begraven.

Medaillon

Het is ook mogelijk een kleine hoeveelheid as van een overledene in een medaillon te bewaren. Naast medaillons is he ook mogelijk om een kleine hoeveelheid as in een zogenoemde mini-urm te bewaren.

 

 

053 432 19 55