Begraven

Wat is begraven?

Met de jaren komen er bij het begraven steeds meer regels kijken. Volgens de wet moet er minstens 65 centimeter grond boven de kist zijn. Daarnaast moet een graf ruim een meter diep zijn. Het lichaam moet altijd begraven worden in een een kist, wade of rieten mand. De overledene zonder omhulsel begraven is niet toegestaan. Allemaal regels waar je bij begraven rekening mee moet houden.

Na de begrafenisplechtigheid wordt het graf gedicht. Zodra een lichaam is begraven, vergaat het langzaam. In de wet staat daarom dat een graf pas na minimaal tien jaar mag worden geruimd. Waarom begraven? Meestal kiezen mensen hiervoor omdat er dan een plek is om naartoe te gaan. Om bij de overledene te zijn en herinneringen op te halen. Het is vaak ook een plek om even tot rust te komen. Ook kan het uit de geloofsovertuiging van iemand zijn, dat er gekozen wordt voor een begrafenis.

Veelgestelde vragen over begraven

Wat mag je meegeven in het graf?
Dingen die vervuilend zijn voor de grond mogen niet in de kist liggen. Dus geen mp3-spelers, mobiele telefoons en dergelijke. Een foto zonder fotolijst mag wel. Textiel mag altijd. De  overledene heeft immers ook kleding aan.

Mogen nabestaanden zelf de kist laten zakken?
Over het algemeen gebeurt het laten zakken van de kist automatisch. Dit kan ook door de nabestaanden worden gedaan. Indien u dit wenst, dan kunt u dit aangeven bij onze uitvaartleider.

Mag je in elke plaats in Nederland worden begraven?
Je mag je overal laten begraven. Er zijn echter wel gemeenten die beperkingen hanteren. Je moet in sommige gemeenten wonen om er begraven te mogen worden.

Mag je zelf een kist maken?
Ja dat mag. De kist moet wel voldoen aan de wettelijke voorwaarden. Uitvaartcentrum Varviksingel weet precies wat wel en niet is toegestaan.

Kun je in iets anders dan een kist worden begraven?
Tegenwoordig zijn er diverse alternatieven voor de houten kist. Mensen worden begraven in lijkwaden, rieten manden en kartonnen dozen. Bij een lijkwade moet de overledene wel op een plank liggen en bedekt zijn.

Hoe lang duurt het voor stoffelijke resten zijn vergaan?
Dit is van verschillende factoren afhankelijk. De samenstelling van de grond, de toestand van het stoffelijk overschot, de kist en de weersomstandigheden hebben invloed op de snelheid waarmee het lichaam vergaat. In het algemeen duurt het 10 tot 15 jaar voordat een lichaam is vergaan.

Grafsoorten

Er zijn verschillende soorten graven. In een eigen graf, ook wel huurgraf genoemd, heb je zelf de keus wie er in het graf komen te liggen. Vaak zijn dit twee of drie personen. De huurperiode is doorgaans 20 jaar. Hierna bestaat de mogelijkheid om dit later te verlengen. Andere perioden van 25, 30, 40 of meer jaren komen ook regelmatig voor. In een familiegraf worden meerdere familieleden begraven, meestal twee tot vier personen. De rechthebbende bepaalt wie er in het graf komen te liggen.

Grafkosten

Wanneer de keuze is om na je dood begraven te worden, krijg je te maken met grafkosten. De grafkosten kunnen per begraafplaats sterk verschillen. Je kunt kiezen voor een gemeentelijke, kerkelijke of particuliere begraafplaats. Er zijn ook begraafplaatsen in monumentale parken. Of historische begraafplaatsen die worden onderhouden door vrijwilligers.

Naast de begraafplaats, bepaalt ook het soort graf de hoogte van de grafkosten. Je kunt kiezen voor een algemeen graf of een eigen graf. In een algemeen graf komen meerdere personen te liggen die geen band met elkaar hebben. Een eigen graf is ook voor meerdere personen. Als je een eigen graf hebt, mag je zelf bepalen wie erin komen te liggen. Dat kunnen familieleden of andere dierbaren zijn.

053 432 19 55