Stichting Diacon

De Stichting Diacon is voortgekomen uit de fusie van de Stichting Hervormde Uitvaartonderneming en de Begrafenisvereniging Doodenzorg. Deze fusie is gerealiseerd per 22 april 2010.

Zowel de Stichting Hervormde Uitvaartonderneming als de Begrafenisvereniging Doodenzorg is voortgekomen uit de diaconie van een of meer kerkelijke gemeentes, zoals in een beknopte historie is weergegeven.

053 432 19 55