Goede doelen

Omdat de Stichting Diacon geen winstoogmerk heeft, wordt jaarlijks een deel van de winst gedoneerd aan goede doelen. Dat geeft de mogelijkheid te helpen waar nodig.

Stichting Diacon ondersteunde in 2016:

 • Voedselbank
 • Hospice
 • Leendert Vriel
 • Diaconaal Platvorm
 • Huis van Verhalen
 • Kledingbank
 • Stichting Present
 • City Pastoraat
 • Stichting Fonds Bijzondere Noden
 • Woongemeenschap De Wonne
 • Leger des Heils
 • Timon
 • Resto van Harte
 • Kunst van Hiernaast

053 432 19 55