Bestuursleden aan het woord

Albert Prins

“Team-work is essentieel”

Het werk in het bestuur van Uitvaartcentrum Varviksingel doet Albert graag. De organisatie heeft één persoon die verantwoordelijk is voor de administratie. Dit is zowel een sterk punt voor de organisatie als een valkuil. Bij ziekte gaat de administratie gewoon door. “Het mooie van dit bestuur is, dat je als één team ook echt iets voor de gemeenschap doet.”

Gerard Dikken

“Samen zorgen voor een respectvolle uitvaart”

Nadat Gerard vervroegd met pensioen ging, wilde hij zijn vrije tijd niet alleen maar voor zichzelf houden. Hij wilde de gemeenschap dienstbaar zijn. Via de kerk kwam Gerard in contact met het bestuur. Uit eigen ervaring vindt hij de houding bij andere besturen vaak het tegenovergestelde van proactief. Gerard is namelijk een doener en wil iets effectiefs doen. Iets waarbij je resultaat kan zien. Dat kan hij waarmaken in dit bestuur. Wat hem opviel is dat de dragers ondersteund konden worden met begeleiding. Deze taak nam hij op zich door onder andere twee keer per jaar een evaluatiegesprek met hen te houden.

Herman Kromhof

“Dienstbaar zijn kun je leren”

Bestuurslid Herman Kromhof is zes jaar geleden begonnen bij Uitvaartcentrum Varviksingel. Herman is in principe de vertegenwoordiger voor het buitengebied van Enschede. Veel agrariërs in regio Enschede kennen hem en de organisatie. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het wagenpark. De dankbaarheid die het oplevert door je dienstbaar op te stellen is voor hem de reden dat hij actief is binnen deze organisatie.

053 432 19 55