Historie

Historie Stichting Hervormde Uitvaartonderneming

Op 31 oktober 1828 heeft de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Enschede aan de diaconie opdracht gegeven een lijkkoets aan te schaffen, omdat na 31 december 1828 niet meer begraven mocht worden in en rondom de kerken. Dit was het begin van de begrafenisonderneming van de Hervormde Gemeente Enschede.

Op aandrang van hogere kerkelijke organen is de begrafenisonderneming op 1 januari 1979 losgemaakt van de diaconie. Het College van diakenen heeft toen de oplossing gevonden door de onderneming onder te brengen in een Stichting. De akte is verleden op 12-12-1980.

Huisvesting van de uitvaartonderneming

Bij de instelling van de onderneming was de diaconie gevestigd aan de Lipperkerkstraat 8 achter. De opbaringen vonden in het algemeen thuis plaats. Omstreeks 1969 is men verhuisd naar de Haaksbergerstraat 171.

Omdat het opbaren thuis bij de modernere huisvesting steeds moeilijker werd, is besloten een aula met kantoren te bouwen aan de Varviksingel 141. De benodigde grond werd d.d. 8-12-1969 gekocht van de Stichting “Fonds Vredeskerk”. De officiële opening van het gebouw vond op 17-09-1970 plaats. Na een interne verbouwing werden op 25-10-2003  twee 24-uurs kamers geopend. In 2007 werd het kantoor wegens ruimtegebrek uitgebreid. De uitbreiding werd in december van dat jaar in gebruik genomen.

Historie begrafenisvereniging Doodenzorg

Op 6 maart 1913 werd de begrafenisvereniging "Draagt elkanders lasten" in het leven geroepen. Vanaf 12 juni 1913 werd de naam Begrafenisvereniging Doodenzorg gevoerd. Het bestuur was van mening dat deze naam meer in overeenstemming was met het doel van de vereniging.

In de loop der jaren werd de vereniging steeds professioneler en probeerde zij in toenemende mate te voldoen aan de uiteenlopende wensen van haar leden. Deze aanpak leidde ertoe dat in 1969 een splitsing werd gemaakt in de bedrijfsmatige aanpak van de uitvaarten en het beheer van de polissen.

Met de oprichting van de Stichting Verenigde Uitvaartfondsen, de SVU, in Nederland werd het onder andere mogelijk om in de plaats van een lidmaatschap een uitvaartpolis aan te bieden. De stichting bouwde een bestand van verzekerden op en ging de ontvangen premies van de polissen beheren, terwijl de begrafenisvereniging de uitvaarten ging verzorgen.

Ook bleven de diensten niet langer beperkt tot Enschede, maar kon de SVU haar diensten over heel Nederland aanbieden. Vertrok men naar Amsterdam, de SVU-polis verhuisde mee.

 

053 432 19 55